Uchwała Senatu nr 76/VI/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 76/VI/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 29 czerwca 2016 r.
W sprawie: zatwierdzenia przedstawiciela studentów w Radzie Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak"
Treść uchwały nr 76/VI/2016