Uchwała Senatu nr 75/VI/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 75/VI/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 29 czerwca 2016 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów European Studies o specjalności European Politics and Society in a Global Context, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
Treść uchwały nr 75/VI/2016