Uchwała Senatu nr 74/VI/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 74/VI/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 29 czerwca 2016 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów migracje międzynarodowe, od roku akademickiego 2017/2018 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
Treść uchwały nr 74/VI/2016