Uchwała Senatu nr 65/V/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 65/V/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 25 maja 2016 r.
W sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie dotyczącym określenia dodatkowych wymagań dla kandydatów na stanowiska starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego oraz asystenta dokumentacji i informacji naukowej
Treść uchwały nr 65/V/2016