Uchwała Senatu nr 62/V/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 62/V/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 25 maja 2016 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013
Treść uchwały nr 62/V/2016