Uchwała Senatu nr 58/V/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 58/V/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 25 maja 2016 r.
W sprawie: likwidacji na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ na kierunku studiów informatyka, specjalność studiów: informatyka teoretyczna; inżynieria oprogramowania; informatyka stosowana; modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia, od roku akademickiego 2016/2017 z chwilą ich wygaśnięcia
Treść uchwały nr 58/V/2016