Uchwała Senatu nr 57/V/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 57/V/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 25 maja 2016 r.
W sprawie: zmiany nazwy specjalności na kierunku studiów neofilologia, prowadzonej na Wydziale Filologicznym UJ na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia z: filologia ukraińska na: filologia ukraińska z językiem rosyjskim, od roku akademickiego 2017/2018
Treść uchwały nr 57/V/2016