Uchwała Senatu nr 52/IV/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 52/IV/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie: zabezpieczenia przez Uniwersytet Jagielloński środków na realizację projektu "HOLENDERKA - Ochrona rzadkich gatunków roślin ex situ poprzez remont szklarni "Holenderka" oraz przebudowę ścieżek edukacji przyrodniczej na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego", składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Treść uchwały nr 52/IV/2016