Uchwała Senatu nr 50/IV/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 50/IV/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie: przyznania odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Profesorowi Stéphane'owi Pellerin
Treść uchwały nr 50/IV/2016