Uchwała Senatu nr 29/II/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 29/II/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 24 lutego 2016 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie nieodpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci cieplnej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 162 obr. 2 jedn. ewid. Śródmieście na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Krakowie
Treść uchwały nr 29/II/2016
Załącznik do uchwały nr 29/II/2016
Zmiany w uchwale - uchwała nr 55/IV/2016