Uchwała Senatu nr 9/I/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 9/I/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 27 stycznia 2016 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów bioinformatyka z biofizyką stosowaną, od roku akademickiego 2016/2017 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
Treść uchwały nr 9/I/2016
Załącznik do uchwały nr 9/I/2016