Uchwała Senatu nr 8/I/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 8/I/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 27 stycznia 2016 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ na kierunku studiów: studia azjatyckie, specjalności: „Asia-Europe Relations: Exploring Business Opportunities" na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2016/2017
Treść uchwały nr 8/I/2016