Uchwała Senatu nr 7/I/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 7/I/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 27 stycznia 2016 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ na kierunku studiów: studia azjatyckie, specjalności: „studia dalekowschodnie" na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2016/2017
Treść uchwały nr 7/I/2016