Uchwała Senatu nr 5/I/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 5/I/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 27 stycznia 2016 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na kierunku studiów zarządzanie, specjalności studiów: „Business and Finance Management" na stacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2016/2017
Treść uchwały nr 5/I/2016