Uchwała Senatu nr 2/I/2016

Rodzaj: Uchwała
Nr: 2/I/2016
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 27 stycznia 2016 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia, specjalności studiów: „przekład literacki" na stacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2016/2017
Treść uchwały nr 2/I/2016