Uchwały Senatu z 2015 roku

Uchwały Senatu z dnia 30 września: