Uchwały Senatu z 2015 roku

Uchwały Senatu z dnia 27 maja: