Uchwała Senatu nr 103/VI/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 103/VI/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 24 czerwca 2015 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przekształcenie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU i zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Technologii CITTRU
Treść uchwały nr 103/VI/2015
Załącznik do uchwały nr 103/VI/2015