Uchwała Senatu nr 83/VI/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 83/VI/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 24 czerwca 2015 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 127/XII/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński
Treść uchwały nr 83/VI/2015
Załącznik nr 1 do uchwały nr 83/VI/2015
Załącznik nr 2 do uchwały nr 83/VI/2015