Uchwała Senatu nr 70/V/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 70/V/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 27 maja 2015 r.
W sprawie: zatwierdzenia straty z lat ubiegłych wykazanej w łącznym sprawozdaniu finansowym UJ za 2014 rok
Treść uchwały nr 70/V/2015