Uchwała Senatu nr 67/V/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 67/V/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 27 maja 2015 r.
W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za 2014 rok.
Treść uchwały nr 67/V/2015