Uchwała Senatu nr 18/II/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 18/II/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 25 lutego 2015 r.
W sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim
Treść uchwały nr 18/II/2015
Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/II/2015
Załącznik nr 2 do uchwały nr 18/II/2015
Załącznik nr 3 do uchwały nr 18/II/2015
Uchwała nr 56/V/2012