Uchwała Senatu nr 5/I/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 5/I/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 28 stycznia 2015 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na kierunku studiów zarządzanie, specjalności studiów: media społecznościowe w zarządzaniu na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2015/2016
Treść uchwały nr 5/I/2015