Uchwała Senatu nr 3/I/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 3/I/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 28 stycznia 2015 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ na kierunku studiów pedagogika, specjalności studiów: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną; pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym; pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką na stacjonarnych studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2015/2016
Treść uchwały nr 3/I/2015