Uchwała Senatu nr 2/I/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 2/I/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 28 stycznia 2015 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Chemii UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów chemia medyczna, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
Treść uchwały nr 2/I/2015
Załącznik nr 1 uchwały nr 2/I/2015