Uchwała Senatu nr 1/I/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 1/I/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 28 stycznia 2015 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów zarządzanie zasobami przyrody, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
Treść uchwały nr 1/I/2015
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/I/2015