Uchwała Senatu nr 141/XII/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 141/XII/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 16 grudnia 2015 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 102/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie składu stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 w zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich
Treść uchwały nr 141/XII/2015
Uchwała nr 102/X/2012