Uchwała Senatu nr 140/XII/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 140/XII/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 16 grudnia 2015 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczych komisji dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016
Treść uchwały nr 140/XII/2015
Uchwała nr 103/X/2012