Uchwała Senatu nr 137/XII/2015

Rodzaj: Uchwała
Nr: 137/XII/2015
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 16 grudnia 2015 r.
W sprawie: stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów – Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego
Treść uchwały nr 137/XII/2015