Uchwała Senatu nr 167/XII/2014

Rodzaj: Uchwała
Nr: 167/XII/2014
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 17 grudnia 2014 r.
W sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Jean'owi Martinezowi
Treść uchwały nr 167/XII/2014