Uchwała Senatu nr 165/XII/2014

Rodzaj: Uchwała
Nr: 165/XII/2014
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 17 grudnia 2014 r.
W sprawie: zmian w uchwale nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia szcze-gółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016
Treść uchwały nr 165/XII/2014
Uchwała nr 88/V/2014