Uchwała Senatu nr 164/XII/2014

Rodzaj: Uchwała
Nr: 164/XII/2014
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 17 grudnia 2014 r.
W sprawie: zmian w uchwale nr 74/XII/2010 Senatu UJ z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013
Treść uchwały nr 164/XII/2014
Uchwała nr 74/XII/2010