Uchwała Senatu nr 163/XII/2014

Rodzaj: Uchwała
Nr: 163/XII/2014
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 17 grudnia 2014 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ na kierunku studiów kulturoznawstwo, specjalności studiów: „Studia polsko – ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie.", na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2015/2016
Treść uchwały nr 163/XII/2014