Uchwała Senatu nr 162/XII/2014

Rodzaj: Uchwała
Nr: 162/XII/2014
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 17 grudnia 2014 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „studia eurazjatyckie", od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
Treść uchwały nr 162/XII/2014
Załącznik nr 1 do uchwały nr 162/XII/2014
Załącznik nr 2 do uchwały nr 162/XII/2014
Zmiany w uchwale - uchwała nr 48/IV/2015