Uchwała Senatu nr 161/XII/2014

Rodzaj: Uchwała
Nr: 161/XII/2014
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 17 grudnia 2014 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „e-gospodarka przestrzenna", od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
Treść uchwały nr 161/XII/2014
Załącznik nr 1 do uchwały nr 161/XII/2014