Uchwała Senatu nr 158/XI/2014

Rodzaj: Uchwała
Nr: 158/XI/2014
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 26 listopada 2014 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 103/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczych komisji dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016 w zakresie dotyczącym składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
Treść uchwały nr 158/XI/2014
Uchwała nr 103/X/2012