Uchwała Senatu nr 157/XI/2014

Rodzaj: Uchwała
Nr: 157/XI/2014
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 26 listopada 2014 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 102/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie składu stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 w zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich
Treść uchwały nr 157/XI/2014
Uchwała nr 102/X/2012