Uchwała Senatu nr 151/XI/2014

Rodzaj: Uchwała
Nr: 151/XI/2014
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 26 listopada 2014 r.
W sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
Treść uchwały nr 151/XI/2014