Uchwały Senatu z 2013 roku

Uchwały Senatu z dnia 27 marca: