Uchwała Senatu nr 182/XII/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 182/XII/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 18 grudnia 2013 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się z działki nr 306/6 obr.12 Kraków-Podgórze, położonej przy ul. Śliskiej w Krakowie, stanowiącej własność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odpłatną służebnością przesyłu w zakresie sieci ciepłowniczej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Treść uchwały
Załącznik