Uchwała Senatu nr 180/XII/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 180/XII/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 18 grudnia 2013 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 38/1 w obrębie nr 35 Kraków- Podgórze w drodze umowy zamiany na działki UJ nr 37/7 i 35/8 w obrębie nr 35 Kraków Podgórze za dopłatą na rzecz UJ z tytułu różnicy w powierzchni zamienianych działek
Treść uchwały
Załącznik