Uchwała Senatu nr 175/XII/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 175/XII/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 18 grudnia 2013 r.
W sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 22/II/2012z 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w uchwale Senatu UJ nr 11/II/2011 z 23 lutego 2011 roku w sprawie ustaleniawarunków i trybu naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach następnych
Treść uchwały
Uchwała nr 22/II/2012