Uchwała Senatu nr 174/XII/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 174/XII/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 18 grudnia 2013 r.
W sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 74/XII/2010 z 22 grudnia 2010 roku w sprawie zasad uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, począwszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
Treść uchwały
Uchwała nr 74/XII/2010