Uchwała Senatu nr 173/XII/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 173/XII/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 18 grudnia 2013 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ na kierunku studiów neofilologia, specjalności studiów: filologia orientalna - sinologia na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2014/2015
Pobierz plik