Uchwała Senatu nr 171/XII/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 171/XII/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 18 grudnia 2013 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Polonistyki UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej w specjalności komunikacja w praktyce społecznej, od roku akademickiego 2014/2015; stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów język polski w komunikacji społecznej w specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów na pierwszym i drugim stopniu
Pobierz plik