Uchwała Senatu nr 170/XII/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 170/XII/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 18 grudnia 2013 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów migracje międzynarodowe, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów
Pobierz plik