Uchwała Senatu nr 152/X/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 152/X/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 30 października 2013 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 102/X/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie składu stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 w zakresie dotyczącym składu Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania
Treść uchwały
Uchwała nr 102/X/2012