Uchwała Senatu nr 149/X/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 149/X/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 30 października 2013 r.
W sprawie: zmiany uchwały nr 61/XI/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych (z późn. zm.)
Treść uchwały
Uchwała nr 61/XI/2007