Uchwała Senatu nr 116/VI/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 116/VI/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim
Treść uchwały
Uchwała nr 56/V/2012