Uchwała Senatu nr 115/VI/2013

Rodzaj: Uchwała
Nr: 115/VI/2013
Wytworzył: Senat UJ
Data wytworzenia: 26 czerwca 2013 r.
W sprawie: zmiany efektów kształcenia określonych w załącznikach nr 35, 36, 73, 102, 119, 120 oraz 121 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim
Treść uchwały
Uchwała nr 34/III/2012